Блог и новини

Опаковките и въздействието им върху околната среда


Д-р инж. Светла Николова

Освен необходимостта от намаляване на отпадъците, при избора на продукт и неговата опаковка е необходим подход за осмислянето на цялостното му въздействие върху околната среда.

Тук са изброени някои практики и опаковки по отношение на оценката им за целия им жизнен цикъл.

 1. Рециклирана пластмаса. Многократното използване на пластмаса като PET и HDPE допринася за драстичното намаляване на пластмасовите отпадъци в океаните и депата за отпадъци.

+ Намаляване на отпадъците

 • Измиване, сортиране и други технологични процеси при повторното производство на пластмаса
 • : масова практика от страна на потребителите за разделно събиране на отпадъци.

 

 1. Хартия. Най-често срещаното убеждение е, че хартията е по-добра от пластмасата. Някои продукти, като козметика и почистващи и перилни препарати не могат да бъдат опаковани в хартия. Ако се използва хартия като част от композиция, включваща и други материали, като пластмаса, свързващи и други съединения, последващото рециклиране е свързано с много природни ресурси, технологично и икономически неоправдани процеси.

+ Може да се компостира и рециклира

 • За производството на хартия е необходимо отсичането на гори и това води да обезлесяването и опустиняването на огромни територии. По-добрият начин е рециклирането на хартия.
 • : масова практика от страна на потребителите за разделно събиране на отпадъци.

 

 

 1. Намаляване на опаковките и продажбите на неопаковани продукти

+ Добър начин за намаляване на отпадъците.

 • Някои продукти не могат да се продават насипно, като етерични масла и растителни масла, поради опасността от замърсяване, гранясване итн.
 • Продажбата на наливна козметика е свързано с използването на химически консерванти. В биокозметиката се използват малки опаковки като тубички и airless опаковки, за да не проникнат въздух и замърсители.

Необходимост: проучване кои с подходящите продукти, които биха позволили продажбата в големи опаковки, без това да компрометира продукта и неговата безопасност за човека.

 1. Стъклото като опаковка

Стъклото е идеалната опаковка за много продукти.

+ Може да се рециклира многократно.

 • Висок екологичен отпечатък, поради теглото си при транспорт
 • Високи разходи при производство на първично и рециклирано стъкло, свързано с генериране на енергия за постигане на температурата 1700оС, както и нуждата от използването на огромно количество вода за охлаждане на нажежените пясък или стъкло. Освен това във въздуха се отделят газове като сяра и азотни окиси.

Необходимост: масова практика от страна на потребителите за повторно използване или разделно събиране на отпадъци.

 
Последни публикации в блога

Стоп на целулита с био етерични масла от Армина

Целулитът представлява натрупване на мазнини, отпадъци и вода под кожата. Това състояние е притеснително и кожата изглежда на вълни и бучки. Етеричните масла са отлично средство в  борбата...