Философия

Целта на АРМИНА е да подпомогне създаването на един свят, където хората имат информацията и средствата, от които те се нуждаят, за да направят най-добрия етичен избор и да направят най-доброто за себе си, за семействата и за околната среда. Съзнаваме, че това не може да стане бързо, но е постижимо. Ние започнахме с една силна и продължаваща ангажираност за реализирането на ценности, които допринасят за опазване здравето на хората и природата.

Ние сме  етични към нашите приятели, партньори и клиенти. Предлагаме само и единствено безвредни продукти, контролирани и със сертификат за биопроизводство.

Не бихме си позволили да предлагаме с едната ръка продукти с химикали, а с другата –без.

Ние живеем и работим по един и същи начин. Нашият бизнес не е търговия на всяка цена.

Здравето

Истинските  натурални и биологични продукти са по-добри за твоето тяло и за околната среда. Затова ние произвеждаме и продаваме продукти с превъзходно качество. Всички продукти, които продаваме са сертифицирани като биологични и носят знака на съответния сертифициращ орган.

Околна среда

Ние знаем, че природните ресурси са ограничени и когато те се изчерпат, ще си отиде и нашият свят. Затова ние избираме биологичното производство и биологичните продукти, които опазват околната среда. В работата си и в личния живот ние също се отнасяме отговорно, като намаляваме разходите за енергия и вода и правим така, че да не създаваме повече отпадъци отколкото е възможно. Има много дребни неща, които ние всеки ден даваме за опазване на околната среда.

Отговорност към обществото

Да произвеждаме и предлагаме биологични продукти не ни дава цялата увереност, че сме направили всичко за един по-добър свят. Но се стараем с всички сили.

Работим със земеделски производители и малки коопераци от изостанали селски райони. По този начин им помагаме да продължат своя поминък там. Заплащаме справедливо техния труд.

От много  години доброволно участваме в най-различни инициативи – изграждане на биоградинки за деца с увреден слух, кампании против ГМО, почистване на природните паркове, обучения, презентации на екологични теми. Готови сме да споделяме своя опит с всеки.