Лични данни и GDPR

Ние от Adora.bio сериозно и отговорно се отнасяме към Вашите лични данни и напълно съобразено със Закона за личните данни и въведените от 25 май 2018 г. мерки за изпълнение и прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), (ОВ, L119/1 от 4 май 2016 г.)

В електронния магазин Adora.bio се обработват лични данни на регистрирани потребители само за целите на продажбата, доставката и рекламата на биокозметика, биохрани и натурални продукти, както и за информиране на потребителите ни за новости и тенденции, свързани с здравословният начин на живот, опазването на околната среда и използването на чисти и истински съставки. 

Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от Adora.bio e „Армина“ ЕООД, ЕИН: 200134599, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Янко Сакъзов” № 50.

Видовете лични данни, които обработваме
1. Данни за профила Ви в е-магазин Adora.bio, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на е-магазина. (“Общите условия”):
   Лично и фамилно име;
    Имейл адрес;
    Парола;

2. Данни за онлайн поръчка, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора, приемайки Общите условия за използване на е-магазина:
    Лично и фамилно име на лицето за доставка;
    Адрес за доставка - град, пощенски код, адрес;
    Телефон за доставка;
    Имейл адрес и IP адрес
    Данни за фактура - имена, телефон, град, адрес;
    Начин на доставка;
    Начин на плащане и сума за плащане;
    Номер на поръчка;
    Статус на плащане и статус на доставката;

3. Данни за лоялни клиенти, получени при сключване на неформален или формален договор с Администратора:
    Лично и фамилно име;
    Имейл адрес;
    Телефон за връзка;

4. Данни за онлайн поръчки в е-магазина Adora.bio:
    История на поръчките;

Ние използваме Вашите лични данни за следните цели:
  При обработката на поръчките.
  За да Ви изпратим известия за доставка или при възникване на проблеми с доставката на поръчаните от Вас продукти.
 За да Ви идентифицираме и да потвърдят адреса Ви пред външни партньори с цел доставка.
 История на плащанията.
 При връщане на продукти.
 При рекламации и въпроси по гаранционни условия.
 За да създадем и управляваме Вашия личен профил.
  За да Ви предоставим историята и всички подробности за поръчките Ви, 
за да запазите артикулите в кошницата си за пазаруване.
  За да можете да напишете ревю или да оцените продуктите, които сте закупили от нас.
  За да Ви информираме за специални предложения и покани чрез електронна поща, само ако изрично сте пожелали това.
  За да можете да се възползвате от отстъпките за лоялни клиенти.


Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно със Adora.bio
Вашите данни са достояние в рамките на нашата фирма, официално регистрирана като оператор на лични данни и на наши партньори – трети страни, с които работим за прякото извършване на дейността ни, като например:
    "СуперХостинг.БГ" ООД, с ЕИК: 131449987 - предоставят хостинг за резервирана свързаност. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php
    “ГЕНСОФТ” ЕООД, с ЕИК: 121497880 - предоставят лицензиран специализиран софтуер за складова дейност, търговия и отчетност, внедрен в работния процес на Администратора. Повече за тях можете да научите на тяхната интернет страница: http://gensoft.bg/
    ProVision.bg - автор на онлайн платформата на нашия магазин;
    Куриерски фирми за доставка: Спиди;
    За оптимизиране на нашия уебсайт използваме инструменти за анализ и оценка на продукта. Те също имат личен ангажимент, според директивата и законите, да Ви информират как обработват Вашите лични данни.

    Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Вие също имате право:
  Да поискате информация по всяко време относно личните Ви данни, които съхраняваме и ние ще Ви ги предоставим.
  Да коригирате Вашите лични данни по всяко време, чрез самостоятелен достъп до създадения от Вас личен профил или да поискате ние да го направим.
  Да откажете чрез отметката в сайта за това или възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, както и анализа на Вашите данни за целите на директния маркетинг.
  Да подадете жалба към Комисия за защита на личните данни, ако прецените, че по някакъв начин сме съхранили или управлявали неправилно Вашите лични данни.
  Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи, като посочите конкретната причина за това. Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.
Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

Запазваме си правото да редактираме с цел подобряване, настоящите условия. Наличната версия в нашия онлайн магазин ще е последната валидна.