Сертификати

Био сертификат ARMINA 2021-2022 година - Флорални води

Био сертификат ARMINA 2021-2022 година 

 

NaTrue – набира все по-широка популярност като единен международен сертификат за натурална и биокозметика. Сертификацията е изградена на три нива: сертифицирана натурална козметика; сертифицирана натурална козметика с биологични съставки – най-малко 70% био съставки и сертифицирана био козметика – най-малко 95% био съставки. Както BDIH и NaTrue има строги критерии за сертифициране на продукт.  Освен вода, продуктите сертифицирани с NaTrue могат да съдържат само естествени съставки, преработени субстанции с eстествен произход или идентични с естествените съставки. Напълно приложими критерии, диференциация на продуктовите групи, пълна забрана на петролни и синтетични съеднения, ГМО. Флоралните води не се включват в калкулацията за съдържание на биологични съставки. Също така има изисквания за минимално количество чисти натурални суровини, както и за максимално количество почти натурални суровини. Амбицията на NaTrue е да въведе не само общи европейски стандарти за био и натурална козметика, но и да бъде световен стандарт. Вече има сключен договор с американски контролен орган, който прилага системата NaTrue.

Повече информация

BDIH – Върху повечето от козметичните ни продукти ще намерите знака на немския контролен орган BDIH. BDIH е авторитетен строг немски стандарт, който гарантира, че суровините, вложени за направата на продукта, са чисти и натурални, разрешени за употреба според стандартите за биокозметика и където е възможно, суровините са от биологично сертифицирано производство или диворастящи растения. Най-малко 70% от продуктите на една марка трябва да бъдат сертифицирани, преди първият продукт да получи правото да носи така търсения знак на BDIH. По този начин се изключва „сертификацията алиби” на фирми, които произвеждат едновременно „био” и не „био” козметика. Разрешените съставки са близо 690 на брой, избрани измежду повече от 20 000 съставки, използвани в козметиката. Не се допускат синтетични оцветители и аромати; етоксилирани суровини (обработени с ethylene oxide); силикон, парафин и други петролни продукти; ГМО; радиоактивно облъчване. При преработката на суровините се използват естествени процеси и машини и с минимален брой манипулации. Допуска се ограничена употреба на компоненти, получени чрез хидролиза, хидрогеназа, естерификация или друг процес от естествени суровини като мазнини, масла и восъци, лецитин,монозахариди, олигозахариди и полизахариди, протеини и липопротеини. Използване на суровини чрез справедлива търговия (fair trade).
Повече информация  и тук

EcoCert – е френска сертифицираща организация, която работи и в други страни по света. За да се сертифицира една козметика като „био“ според стандартите на EcoCert, 95% от общия състав на продукта трябва да бъде с натурален произход, а 95% от растителните суровини да са биологично произведени. За втората степен „натурална” козметика, също 95 % трябва да са натурални суровини, но растенията могат да бъдат 50% от биологично земеделие. В калкулацията се включват и флорални води. Забранени са синтетични ароматизатори, оцветители и мазнини, както и ГМО. Допускат се синтетични масла и петролни деривати до 5%.

Повече информация

Eco controlкачеството и ефективността на всеки козметичен продукт зависят от качеството на суровините, които са вложени в него. Eco control се грижи за сертификацията на суровините, които са с биологичен произход или диворастящи. Разглежда екологичните качества на суровината и дали се отглежда според критериите за биологично земеделие. Eco control няма отношение към цялотната формула на един краен продукт.  

Повече информация  

 

Cosmebio – Френска професионална асоциация за екологична и биокозметика. Cosmebio възлага контрола на друга френска организация Ecocert, която работи в областта на натуралната и био козметика. Има две степени на сертификация. За Био лого – най-малко 95% от състава трябва да е от природен произход, а 95% от растителните суровини да са биологични. Като цяло делът на био съставките трябва да са най-малко 10%. За другата степен „Еко” – най-малко 50% от растителните суровини трябва да са биологично произведени.

Повече информация

ECOgarantie - Този знак може да се поставя на продукти за почистване, миене на съдове и пране. Суровините във всички възможни случаи трябва да са от биологично производство. Не се допуска ГМО. Могат да се използват ензими, но те не трябва да са генетично модифицирани. Не се допускат петролни деривати. Етоксилиране също не е позволено, както и ПЕГ (Полиетиленгликол) и неговите деривати.

Продуктите, сертифицирани  със знака Eco Garantie имат два списъка със съставките – пълен списък с изписване на точните наименования на веществата и втори списък, според изискванията на ЕС за всички перилни и почистващи продукти, където не е необходимо да се изброяват поименно всички съставки.

 GOTS - Global Organic Textile Standard (Световен стандарт за биотекстил) - Сертификатът GOTS е разработен съвмествно от водещи производители на текстилни изделия, чиято цел е да се дефинират изисквания, които да бъдат разпознати в световен мащаб, осигуряващи произхода на текстила и в частност на биотекстилните изделия. Сертификатът гарантира, че използваният текстил е изработен от суровини, които са отгледани по устойчив начин с мисъл за опазването на околната среда и в кооперация със социално значими проекти, като подкрепата на малки ферми за отглеждане на биопамук и др. 

 

Биосертификати LOGONA, SANTE, Neobio, AlmaWin, Armina и Aries